img Obelink asbestinventarisatie

Regels voor niet- particulieren (bedrijven etc.)

Voor bedrijven, instellingen en zelfstandige ondernemers gelden in Nederland andere regels. Zij hebben ook te maken met de Arbo-wetgeving.

 • Om een sloopvergunning te krijgen van de gemeente moeten niet-particulieren bij sloop of verbouwing vrijwel altijd vooraf een erkend Asbest inventarisatiebureau inschakelen.
 • Met een volledige asbestinventarisatie moet dit bedrijf aantonen of en waar zich asbest in een bouwwerk bevindt.
 • Vervolgens moet aangetroffen asbest altijd door een asbestverwijderingsbedrijf worden weggenomen.
 • Voor objecten hoeft geen sloopvergunning aangevraagd te worden. Wel is onderzoek door een asbestinventarisatiebedrijf verplicht, behalve als u weet waar het asbest zit, of als u redelijkerwijs vermoedt dat er geen asbest in het object aanwezig is.
 • Asbest in een object moet altijd door een asbestverwijderingsbedrijf¬† worden weggenomen.


Regels voor particulieren

Als u asbesthoudende materialen wilt verwijderen die aan een bouwwerk zijn bevestigd moet u toestemming aan uw gemeente vragen.De gemeente kan vervolgens op twee manieren toestemming geven voor het verwijderen:

 • Mededeling onder voorschriften
  Als u deze toestemming krijgt mag u het asbest zelf verwijderen. Meestal gaat het hierbij om vinylvloeren (niet gelijmd) en geschroefde hechtgebonden platen waarin asbest is verwerkt. Het verwijderde asbest moet goed verpakt volgens de gemeentelijke voorschriften bij een daartoe geschikte stortplaats worden afgegeven.
 • Sloopvergunning
  Voordat de gemeente een sloopvergunning verleent moet u aan kunnen tonen waar het asbest zich bevindt. Een onderzoek door een asbestinventarisatieureau is dan verplicht. Ook mag u het asbest niet zelf verwijderen. U moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt

subsidie asbest golfplatenregeling stopt

Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep.

Lees meer...

Einde asbestdaken in Nederland

afbeelding asbest dak

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Lees meer...

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...