img Obelink asbestinventarisatie

Momenteel ligt er naar schatting 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken in Nederland, waarvan driekwart op boerderijen en andere agrarische gebouwen. Geen asbesthoudende daken meer in 2024. Dat wil staatssecretaris Atsma bereiken door een subsidie van € 20 mln uit te trekken voor het vervangen van asbestdaken. De subsidiëring is echter alleen beschikbaar voor daken van agrarische gebouwen. Voor de vervanging van andere daken ligt de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar.

De subsidie is beschikbaar voor boeren die de astbesthoudende daken van hun boerderijen willen verwijderen en daarvoor in de plaats zonnepanelen installeren. De beschikbare € 20 mln wordt verdeeld naar rato van het aantal agrarische ondernemingen per provincie. In oktober wordt een convenant afgesloten met de provincies waarin de provincies beloven alleen geld te verstrekken voor asbestsaneringen die gepaard gaan met een investering in zonne-energie. Daarna moeten de provincies hun eigen regelingen treffen.

Voor meer informatie kunt u terecht op; http://www.asbestvanhetdak.nl/

Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt

subsidie asbest golfplatenregeling stopt

Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep.

Lees meer...

Einde asbestdaken in Nederland

afbeelding asbest dak

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Lees meer...

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...