img Obelink asbestinventarisatie

Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om NEN 2991 onderzoeken uit te laten voeren door Obelink Asbestinventarisatie.


Een NEN 2991 onderzoek wordt uitgevoerd wanneer er het vermoeden bestaat dat er sprake is van een risicovolle(vaak niet-hechtgebonden) asbesttoepassing in een gebouw, na constatering van beschadiging of na een brand. Met een NEN 2991 onderzoek wordt zowel het directe risico(met luchtmetingen) als het mogelijke risico dat neergeslagen asbeststof weer in de lucht komt(met kleefmonsters) bepaald.

Het filter uit de gekalibreerde luchtpomp en de kleefmonsters worden geanalyseerd in een RvA geaccrediteerd laboratorium.

Voor meer informatie en/of een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt

subsidie asbest golfplatenregeling stopt

Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep.

Lees meer...

Einde asbestdaken in Nederland

afbeelding asbest dak

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Lees meer...

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...