img Obelink asbestinventarisatie

Regels voor niet- particulieren (bedrijven etc.)

Voor bedrijven, instellingen en zelfstandige ondernemers gelden in Nederland andere regels. Zij hebben ook te maken met de Arbo-wetgeving.

 • Om een sloopvergunning te krijgen van de gemeente moeten niet-particulieren bij sloop of verbouwing vrijwel altijd vooraf een erkend Asbest inventarisatiebureau inschakelen.
 • Met een volledige asbestinventarisatie moet dit bedrijf aantonen of en waar zich asbest in een bouwwerk bevindt.
 • Vervolgens moet aangetroffen asbest altijd door een asbestverwijderingsbedrijf worden weggenomen.
 • Voor objecten hoeft geen sloopvergunning aangevraagd te worden. Wel is onderzoek door een asbestinventarisatiebedrijf verplicht, behalve als u weet waar het asbest zit, of als u redelijkerwijs vermoedt dat er geen asbest in het object aanwezig is.
 • Asbest in een object moet altijd door een asbestverwijderingsbedrijf  worden weggenomen.


Regels voor particulieren

Als u asbesthoudende materialen wilt verwijderen die aan een bouwwerk zijn bevestigd moet u toestemming aan uw gemeente vragen.De gemeente kan vervolgens op twee manieren toestemming geven voor het verwijderen:

 • Mededeling onder voorschriften
  Als u deze toestemming krijgt mag u het asbest zelf verwijderen. Meestal gaat het hierbij om vinylvloeren (niet gelijmd) en geschroefde hechtgebonden platen waarin asbest is verwerkt. Het verwijderde asbest moet goed verpakt volgens de gemeentelijke voorschriften bij een daartoe geschikte stortplaats worden afgegeven.
 • Sloopvergunning
  Voordat de gemeente een sloopvergunning verleent moet u aan kunnen tonen waar het asbest zich bevindt. Een onderzoek door een asbestinventarisatieureau is dan verplicht. Ook mag u het asbest niet zelf verwijderen. U moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...

Brede Nederlandse aanpak voor sanering asbestdaken

aanpak voor sanering asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en organisaties zoals LTO en het Verbond van Verzekeraars hebben vandaag hernieuwde afspraken gemaakt om alle daken voor 2024 asbestvrij te maken.

Lees meer...

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

Lees meer...

NEN 2991 onderzoeken

Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om NEN 2991 onderzoeken uit te laten voeren door Obelink Asbestinventarisatie.

Lees meer...

Samenwerking van belang bij aanpak malafide asbestverwijderaars

Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdiensten.

Lees meer...