img Obelink asbestinventarisatie

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

 

De grenswaarde voor asbest amfibolen* wordt per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen.

Er zullen nu meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen bij werkzaamheden met een te verwachten hoge blootstelling aan asbest amfibolen. Werkwijzen zullen soms ingrijpend moeten worden aangepast.

Gelijktijdig wordt de risicoklasse-indeling vereenvoudigd. Er zal nog sprake zijn van 2 risicoklassen:

  • Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt.
  • Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt.

Er is geen risicoklasse 3 meer. Wel komt er een klasse 2A die gaat gelden voor amfibool asbest. Daarin worden speciale eisen gesteld aan de eindmeting.

Met ingang van 1 juli 2014 is het Arbobesluit al aangepast in verband met de herziening van de grenswaarde voor chrysotiel asbest. Vanwege problemen met de haalbaarheid kon op dat moment de grenswaarde voor asbest amfibolen nog niet worden verlaagd. Dit gaat nu wel gebeuren.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

* De Amfibolen groep bestaat uit: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), tremoliet (grijs asbest), actinoliet (groen asbest) anthofyliet (geel asbest). Bruin asbest (10%) en blauw asbest (5%) worden in deze groep het vaakst aangetroffen waar asbest is toegepast. De amfibole vezel is een naaldvormige vezel. Ze komen voor in bundels. Dit zijn de lengterichting gerangschikte vezels, te vergelijken met een staaldraad. Deze vezel is gemakkelijk splijtbaar in de lengterichting. Het resultaat zijn dunnere vezels met dezelfde lengte als voor de splijting. Crocidoliet kenmerkt zich door weerhaakjes.

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...

Brede Nederlandse aanpak voor sanering asbestdaken

aanpak voor sanering asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en organisaties zoals LTO en het Verbond van Verzekeraars hebben vandaag hernieuwde afspraken gemaakt om alle daken voor 2024 asbestvrij te maken.

Lees meer...

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

Lees meer...

NEN 2991 onderzoeken

Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om NEN 2991 onderzoeken uit te laten voeren door Obelink Asbestinventarisatie.

Lees meer...

Samenwerking van belang bij aanpak malafide asbestverwijderaars

Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdiensten.

Lees meer...