img Obelink asbestinventarisatie

Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om NEN 2991 onderzoeken uit te laten voeren door Obelink Asbestinventarisatie.

Een NEN 2991 onderzoek wordt uitgevoerd wanneer er het vermoeden bestaat dat er sprake is van een risicovolle(vaak niet-hechtgebonden) asbesttoepassing in een gebouw, na constatering van beschadiging of na een brand. Met een NEN 2991 onderzoek wordt zowel het directe risico(met luchtmetingen) als het mogelijke risico dat neergeslagen asbeststof weer in de lucht komt(met kleefmonsters) bepaald.

Het filter uit de gekalibreerde luchtpomp en de kleefmonsters worden geanalyseerd in een RvA geaccrediteerd laboratorium.

Voor meer informatie en/of een offerte kunt u contact met ons opnemen.

 

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...

Brede Nederlandse aanpak voor sanering asbestdaken

aanpak voor sanering asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en organisaties zoals LTO en het Verbond van Verzekeraars hebben vandaag hernieuwde afspraken gemaakt om alle daken voor 2024 asbestvrij te maken.

Lees meer...

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

Lees meer...

NEN 2991 onderzoeken

Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om NEN 2991 onderzoeken uit te laten voeren door Obelink Asbestinventarisatie.

Lees meer...

Samenwerking van belang bij aanpak malafide asbestverwijderaars

Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdiensten.

Lees meer...