img Obelink asbestinventarisatie

Met betrekking tot de scope het “in kaart brengen van asbesthoudende materialen en verontreinigingen ten behoeve van asbestverwijdering” dient de afbakening van de opdracht, conform bijlage XIIIA van de arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-540), helder en gericht op de risico’s voor asbestverwijdering te worden aangegeven.

Belangrijk is de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen:

  • Niet geschikt voor asbestverwijdering -> risicobeoordeling noodzakelijk;
  • Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal;
  • Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten; of
  • Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.

De impact van deze wijziging ligt, voor wat betreft de geschiktheid, bij het vervallen van de aanduidingen “Rapport conform SC-540 type A” of “Rapport conform SC-540 type B” en het vervallen van de aanduidingen volledig en onvolledig.

Dit geeft u als opdrachtgever meer flexibiliteit ten behoeve van voorgenomen renovaties. Wel dient dan rekening gehouden te worden dat het asbestinventarisatierapport slechts geschikt is voor het saneren van die asbesthoudende toepassingen die bij de renovatie dienen te worden gesaneerd.

Bron: www.kiwacompliance.nl

Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt

subsidie asbest golfplatenregeling stopt

Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep.

Lees meer...

Einde asbestdaken in Nederland

afbeelding asbest dak

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Lees meer...

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...