Algemene voorwaarden

 • Wij hanteren de algemene voorwaarden van DNR 2011

Aanvulling

 • De uitvoering gedurende kantooruren en een ononderbroken procesgang. Extra uitgevoerde werkzaamheden zullen berekend worden volgens onze prijslijst.
 • Een onbelemmerde bereikbaarheid van de objecten / complexen.
 • Oponthoud als gevolg van wachturen zijn niet in deze offerte opgenomen en worden berekend op basis van uurtarief.
 • De levering van bouwkundige / luchtbehandelingtechnische / installatietechnische bestekken, werkomschrijvingen en tekeningen ten behoeve van ondersteuning van het onderzoek
 • De levering van plattegronden en geveltekeningen ten behoeve van aangeven van de asbestbronnen.
 • De rapportage wordt u digitaal toegezonden.  Papieren exemplaren kunnen op aanvraag geleverd worden.
 • Voor elk materiaalmonster extra komt er € 25,00 excl. BTW bij.
 • De inventarisatie van asbesthoudende materialen worden uitgevoerd aan de hand van visuele waarnemingen van verdachte materialen door een of meerdere personen.
 • De herkenning van eventuele verdachte materialen is gebaseerd op de kennis en ervaring van de medewerker(s) van Obelink Asbest Inventarisatie
 • Het onderzoek wordt conform de SC 540 uitgevoerd zoals in de wetgeving is vastgelegd.
 • De kwalificatie die Obelink Asbest Inventarisatie stelt aan haar medewerkers is als volgt: de verantwoordelijke persoon heeft het diploma DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest);
 • Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen niet worden waargenomen;
 • Obelink Asbest Inventarisatie aanvaart geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen.

Niet opgenomen in de offerte:

 • Uitgebreid destructief onderzoek (bijvoorbeeld sloopwerk t.b.v. onderzoek in schoorsteenkanalen, onder vloeren, vaste plafonds e.d.);
 • Inhuren douche-unit indien nodig;
 • Onderzoek in containment;
 • Onderzoek naar locaties met besmettingen van asbeststof en asbestresten;
 • Advieswerkzaamheden ten behoeve van de situatie met een verhoogt risico met betrekking tot de arbo-omstandigheden waarvoor direct actie ondernomen dient te worden;
 • Kosten van het eventueel verassen van de monsters indien er te veel verontreinigingen in de monsters aanwezig zijn;
 • Het inhuren van materieel als hoogwerkers, ladders, klimmateriaal > 5 meter t.b.v. de bereikbaarheid van de objecten.

Voorwaarden:

 • Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum;
 • De aanbieding is tot 60 dagen na datering geldig;
 • Indien bouwkundige / luchtbehandelingtechnische / installatietechnische bestekken, wekomschrijvingen en tekeningen ten behoeve van ondersteuning van het onderzoek door de opdrachtgever niet geleverd kunnen worden, kan dit vooronderzoek / deskresearch op basis van nacalculatie door Obelink Asbest Inventarisatie worden uitgevoerd;
 • Uitvoering en analyse zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving.