img Obelink asbestinventarisatie

Momenteel ligt er naar schatting 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken in Nederland, waarvan driekwart op boerderijen en andere agrarische gebouwen. Geen asbesthoudende daken meer in 2024. Dat wil staatssecretaris Atsma bereiken door een subsidie van € 20 mln uit te trekken voor het vervangen van asbestdaken. De subsidiëring is echter alleen beschikbaar voor daken van agrarische gebouwen. Voor de vervanging van andere daken ligt de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar.

De subsidie is beschikbaar voor boeren die de astbesthoudende daken van hun boerderijen willen verwijderen en daarvoor in de plaats zonnepanelen installeren. De beschikbare € 20 mln wordt verdeeld naar rato van het aantal agrarische ondernemingen per provincie. In oktober wordt een convenant afgesloten met de provincies waarin de provincies beloven alleen geld te verstrekken voor asbestsaneringen die gepaard gaan met een investering in zonne-energie. Daarna moeten de provincies hun eigen regelingen treffen.

Voor meer informatie kunt u terecht op; http://www.asbestvanhetdak.nl/

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...

Brede Nederlandse aanpak voor sanering asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en organisaties zoals LTO en het Verbond van Verzekeraars hebben vandaag hernieuwde afspraken gemaakt om alle daken voor 2024 asbestvrij te maken. Er komen onder meer voordelige financieringsopties voor asbestsaneringen en ook gaan provincies en gemeenten praktijkervaringen met elkaar delen.

Lees meer...

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

Lees meer...

NEN 2991 onderzoeken

Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om NEN 2991 onderzoeken uit te laten voeren door Obelink Asbestinventarisatie.

Lees meer...

Samenwerking van belang bij aanpak malafide asbestverwijderaars

Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdiensten.

Lees meer...